STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Kurz Specialista ochrany obyvatelstva

Kalendář
KURZY ÚHŠ
Datum
23.11.2019 8:00 - 24.11.2019 16:00
Url
https://www.uhsbp.cz/kurzy

Popis

SPECIALISTA OCHRANY OBYVATELSTVA
   
Rozsah: 16 hod.
   
Cena:

1.980,- Kč

v ceně kurzu je zahrnuto ubytování (1 noc) a stravování (oběd, večeře, snídaně, oběd)

Specialista ochrany obyvatelstva má především tyto úkoly:

  • pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy
  • spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce – pokud se jedná o „ určenou obec „
  • na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení a případně provádí i jeho odbornou přípravu
  • může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany
  • spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva
  • spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli
  • na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva – zejména při potřebách praktických ukázek
  • může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábu