Vytisknout

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako "domobranci", spíše symbolicky ozbrojených, pochopitelně pouze legálními zbraněmi v souladu se zákonem, s územní organizační strukturou. Úkoly a poslání jsou spíše preventivní a strážní (obrana oblasti, ve které žije rodina), než vojenské. Divize Z.D. šíří vzdělávání veřejnosti, jak se zachovat se při řešení různých nenadálých krizových situací. Vše, co domobranci dělají, dělají dobrovolně, ve svém volném čase a na vlastní náklady.

Zemská domobrana (včetně všech svých členů), jako divize spolku registrovaného pod Ministerstvem spravedlnosti, dbá platných zákonů ČR a kdykoli je připravena hájit ústavní pořádek a demokratické zřízení naší vlasti. Pozicí divize Z.D. není rusofilie, amerikanismus, islamismus ani jiná fobie či ismus. Pozicí divize Z.D. je vlastenectví, suverénní a svobodná Česka republika. Přejeme si dobré vztahy se všemi státy, s důrazem na sousední země, které o to mají a budou mít zájem, a nejsou zapojeny do porušování zákonů a mezinárodního práva. Jsme pro pomoc potřebným, ale pouze dle našich možností, a ne na úkor vlastního obyvatelstva. Jsme pro státem podporované branné spolky, s úzkou spoluprací s policií a armádou, pro možnost šíření domobraneckých myšlenek k ochraně rodiny, obce a státu, a pro výchovu mládeže k vlastenectví a obraně vlasti.

V České republice neexistuje civilní obrana v takové podobě jako např. ve Švýcarsku či Izraeli, několik let ani základní povinná vojenská služba, na rozdíl např. od Polska, Německa, Rakouska. Proto je v zájmu každého občana, aby se připravoval v kompetentním spolku, jako je např. Zemská domobrana, pod vedením zkušených instruktorů. Navíc získá teoretické informace a praktické zkušenosti, jak zabezpečit sebe a svoji rodinu. Na ochranu a obranu tak nebude nikdy sám, v organizovaném kolektivu je síla. Je tady ještě jedna možnost, služba v Armádě ČR či aktivních zálohách armády. Pro aktivní vlastence však není možná, protože každý zájemce o tuto službu musí podepsat, že není extrémista. V dnešní době je ale bohužel každý aktivní vlastenec označován za fašistu, rasistu, xenofoba, prostě za extrémistu.

Místní domobrana se především postará o svoje rodiny a blízké, především v rámci domovské obce resp. kraje. Proč by se také měla starat o lidi, kteří se dnes domobrancům vysmívají, kteří domobranu jen pomlouvají a "nálepkují", anebo se vůbec na krizové situace nepřipravují? Domobranci jsou vedeni k tomu, aby převedli do praxe získané teoretické znalosti a praktické dovednosti, jakým způsobem si zabezpečit pro sebe a své blízké zásoby např. potravin (s důrazem na dlouhodobé přežití) a jak se celkově připravovat na různé krizové situace. Domobrana ve spolupráci se starostou, (či jiným zastupitelem) s policií, popř. s armádou a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) (v případě mimořádných událostí) pomůže zajistit pořádek ve městě nebo v obci.

Co není Zemská domobrana, aneb nepravdivé mýty

_____

Chcete-li finančně přispět na rozvoj této spolkové divize nebo rozšířit naše řady,  PODPOŘTE NÁS v našem úsilí! Za vaši podporu předem děkujeme!