V rámci Dne pro domobranu, který se uskutečnil v sobotu 10. března na Mělníku a byl určen pro velitele Zemské i Národní domobrany, proběhnula také soutěž ve střelbě nazvaná „O Mělnickou flašku“.

Pořadatelé z řad skupiny ZD Nemesis Mělník totiž správně usoudili, že lepší než prázdný pohár je plná láhev dobrého mělnického vína, dodaného místním Vinařstvím Na výsluní. Soutěž měla dvě disciplíny – střelba z pistole (15 ran, měřil se čas a za nesprávně umístěné střely se dávaly penalizační body) a střelba z malorážky s optikou na přesnost (10 ran na 50 metrů).

Shodou okolností nebo dobrým střeleckým výcvikem obě disciplíny vyhrál nejmladší účastník Laďa K., velitel jedné ze středočeských skupin ZD. Měl tak možnost těšit z láhve krásně vyzrálé frankovky a mladého leč nadějného rýnského ryzlinku – samozřejmě s originálními vinětami.


 

Z důvodu výrazného zhoršení bezpečnostní situace ve světě, v Evropě i v naší zemi byl počátkem měsíce března uspořádán na Mělníku Den pro domobranu, na který byli pozváni velitelé všech stupňů jak Zemské domobrany, tak národní domobrany. Toto setkání velitelů z obou domobran mělo za cíl zlepšit komunikaci a připravit velitele na možné zhoršení bezpečnostní situace a tedy i nutnost následného společného postupu. Den pro domobranu měl tři části – v dopoledních hodinách proběhnula střelecká soutěž, o jejímž průběhu a výsledcích informujeme v samostatném článku.

Po obědě následovalo další velitelsko-štábní cvičení Komenius III, ve kterém se probírala aktuální témata související s uvedeným zhoršením bezpečnostní situace, včetně zahájení provozu Systému včasného varování SVAR (podrobnosti v samostatném článku). Další velice zajímavým a aktuálním tématem bylo využití dronů v průzkumu a boji a protidronová obrana. Závěrečným tématem cvičení byla rádiová komunikace v činnosti velení i jednotlivých skupin domobrany.

Pro některé velitele byla nejnáročnější ale i nejzajímavější částí programu Dne pro domobranu večerní degustace mělnických vín ve zdejším vinařském domě ze 17 století s prohlídkou podzemních vinařských sklepních prostor.


 

V minulých týdnech se opět aktivně rozjela jedna z hlavních činností domobrany – patrolování v ulicích měst. Velení Zemské domobrany vyšlo vstříc pozitivním ohlasům občanů i některých samospráv a doporučilo všem svým skupinám zintenzivnit tuto veřejně prospěšnou činnost.

Na doporučení reagovaly dvě české a tři moravské skupiny, které ve svých městech zahájily dosud jen nepravidelnou, zkušební, činnost při patrolách na vytipovaných problematických místech ve svých městech. Po uskutečnění několika takových patrol dojde k vyhodnocení reakcí občanů, vedení radnic a městské policie, a následně skupina stanoví další postup, zejména četnost konaných patrol.

Znovu se ukázalo, jak užitečný je nápad, který jako první do praxe zavedla skupina Polabská legie z Brandýsa nad Labem, a který dlouhodobě s úspěchem provozuje skupina Zemské domobrany v Nymburku.

V neděli 24. června se vydali členové skupiny Zemské domobrany Nemesis Mělník a jeden bojový pes na půldenní pochodové cvičení. Ve snaze spojit příjemné protažení těla s bližším poznáním svého okolí bylo jako námět cvičení vybráno poznávání části předválečné pevnostní linii, nazývané „Liběchovská příčka“, která byla v letech 1936 - 1938 budována od Mělníka po obec Medonosy.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...