Vytisknout

Vážení přátelé, kamarádky a kamarádi. Zemská domobrana nastoupila samostatnou aktivní domobraneckou cestu. Základním principem domo-obrany je příprava na obranu a ochranu našich domovů, území republiky, blízkých osob, sousedů a občanů proti různým krizovým situacím a nebezpečím této doby. Je samozřejmostí, že při naší činnosti podporujeme a budeme aktivně podporovat bezpečnostní, armádní, hasičské a další složky České republiky, včetně složek IZS a civilní ochrany, v jejich úsilí. Budeme jim k dispozici a připraveni ke spolupráci.

V tomto duchu se cvičíme a školíme, protože štěstí přeje připraveným. Zakládejte oddíly, sdružujte se s námi nebo působte samostatně, tak abyste byli připraveni. Nejen, že získáte odborné znalosti,  ale také nové přátele. Je třeba více konat, „blafání“ bylo dost. Naši předkové nám předali tuto zemi, a my jsem v jejich odkaze povinni ji chránit tak, jako to dělali oni, abychom ji tak jako oni mohli předat našim synům, dcerám, vnukům a vnučkám.. Kdo jiný, než Vy, kteří jste tady doma? Jste přeci tátové, mámy, babičky a dědové.

Čím se aktuálně zabýváme?

  1. Cvičíme pravidelně sebeobranu v sokolovně jedné středočeské obce.
  2. Nacvičujeme možné střety s teroristy v různých prostorech a situacích.
  3. Provádíme patroly (podle zásad „Bezpečnostní dobrovolník“ a dalších zákonů ČR) s vědomím a spoluprací místních orgánů veřejné správy.

Tentokrát jsme hlídkovali spolu s kolegy ze slavného historického Mělníka zvláště v jeho okrajových a odlehlých částech.

Pro Vaši inspiraci zde jsou aktivní skupiny Středočeského kraje, jako Polabská legie Brandýs nad Labem, Nemesis Mělník, Nymburští Lvi, ale nejen ty… Pod novým znakem a baretem činíme, co můžeme, dle svých sil a možností, vy můžete toto činiti též.

Trénujte také u Vás, trénujte, jak se samotné ženy mohou ubránit útoku a muži, jak mohou účinně zahnat útočníky. Nezapomínejte na znalosti z první pomoci, přežití v přírodě, samozásobení a nebuďte lhostejní ke svému okolí a aktivně se zajímejte o to co se kolem Vás děje.

Inspiraci čerpejte z našich odborných příruček: http://www.zemskadomobrana.org/miniprirucka