V rámci Dne pro domobranu, který se uskutečnil v sobotu 10. března na Mělníku a byl určen pro velitele Zemské i Národní domobrany, proběhnula také soutěž ve střelbě nazvaná „O Mělnickou flašku“.

Pořadatelé z řad skupiny ZD Nemesis Mělník totiž správně usoudili, že lepší než prázdný pohár je plná láhev dobrého mělnického vína, dodaného místním Vinařstvím Na výsluní. Soutěž měla dvě disciplíny – střelba z pistole (15 ran, měřil se čas a za nesprávně umístěné střely se dávaly penalizační body) a střelba z malorážky s optikou na přesnost (10 ran na 50 metrů).

Shodou okolností nebo dobrým střeleckým výcvikem obě disciplíny vyhrál nejmladší účastník Laďa K., velitel jedné ze středočeských skupin ZD. Měl tak možnost těšit z láhve krásně vyzrálé frankovky a mladého leč nadějného rýnského ryzlinku – samozřejmě s originálními vinětami.


 

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...