Zveme všechny domobranecké skupiny na společné vystoupení na tradiční Řipskou pouť pod slavnou horou Říp. Také letos zde bude vystupovat Tomáš Ortel – pojďme svojí účastí podpořit jeho koncert a ukázat veřejnosti, že jsme tady!

Tradiční pouť k svátku sv. Jiří na úpatí hory Říp se koná za obcí Krabčice - Rovné (okr. Litoměřice) v neděli 22. dubna 2018.  

Vystoupení Tomáše Ortela na otevřené scéně na úpatí hory Říp bude ve 13:00 hodin.

Domobranecké skupiny a domobranci mají sraz ve 12:00 hodin před budovou, Místní knihovny Krabčice, Krabčice - Rovné 67.

Domobranci nastupují v uniformách a pod prapory (státními nebo skupinovými).

Koordinaci provádí skupina ZD Nemesis Mělník.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...