Od pátku do neděle 20.- 22. dubna 2018 probíhal v krásném prostřední Moravských Kopanic víkendový kemp pro více jak čtyři desítky domobranců a jejich přátel. Tuto úspěšnou akci, která proběhla v Centru branných aktivit v Žítkové u Starého Hrozenkova, uspořádala skupina ZD Přerovští lvi.

Na programu tří slunečných dnů byla návštěva střelnice (mířená střelba na nehybný terč, palba z různých krátkých a dlouhých zbraní), seznámení se a vyzkoušení netradičních chladných zbraní (vrhací nože, hvězdice, kuše, luk, prak) a branné hry v podobě laser game na území nedaleké bývalé vojenské základny. 

Zcela netradiční návštěvu zažili účastníci kempu v sobotu odpoledne, kdy spolu s novým členem Přerovských lvů (jinak chovatelem divokých šelem) dorazila nefalšovaná mladá lvice Liuwa, která se okamžitě stala předmětem zájmu všech účastníků kempu.  

- zj, apt -

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...