Hora Říp patří k symbolům českého národa. Není tedy náhodou, že v neděli 22. dubna vyrazily skupiny Zemské omobrany, Národní domobrany a též členové dalších samostatných oddílů z Prahy a Středních Čech společně na tradiční Řipskou pouť. Jedním z hlavních bodů domobranecké poutní výpravy byla viditelná účast na koncertu vlastenecké skupiny Ortel. Publikum na koncertě i lidé na pouti velmi dobře reagovali na přítomnost mužů, žen i jejich čtyřnohých přátel v uniformách, projevovali zájem o činnost domobrany a dávali najevo své sympatie.

Po koncertě Tomáše Ortela a jeho skupiny pokračovala část domobranců spolu s dalšími vlastenci výstupem na vrchol památné hory Říp. Zde u kaple Sv. Jiří na vrcholu Řípu jsme z úst praotce Čecha znovu vyslechli jeho památný projev po příchodu do naší vlasti. Role praotce Čecha se zhostil zástupce velitele oddílu Brdy východ pro který je toto místo více než symbolické, neboť patronem oddílu je sv. Jiří. Dále přednesl projev Jiří Černohorský týkající se hodnocení situace, stavu nesvobody a potlačování vlasteneckých idejí v ČR. Celou akci online přenášela vlastenecká televize Raptor TV. Během přenosu moderátor Robert Žák vyzýval přítomné k vyjádření svých názorů pro TV. Zaznělo mnoho názorů a i varování před blížící se válkou na celé Ukrajině.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...