Vytisknout

Hora Říp patří k symbolům českého národa. Není tedy náhodou, že v neděli 22. dubna vyrazily skupiny Zemské omobrany, Národní domobrany a též členové dalších samostatných oddílů z Prahy a Středních Čech společně na tradiční Řipskou pouť. Jedním z hlavních bodů domobranecké poutní výpravy byla viditelná účast na koncertu vlastenecké skupiny Ortel. Publikum na koncertě i lidé na pouti velmi dobře reagovali na přítomnost mužů, žen i jejich čtyřnohých přátel v uniformách, projevovali zájem o činnost domobrany a dávali najevo své sympatie.

Po koncertě Tomáše Ortela a jeho skupiny pokračovala část domobranců spolu s dalšími vlastenci výstupem na vrchol památné hory Říp. Zde u kaple Sv. Jiří na vrcholu Řípu jsme z úst praotce Čecha znovu vyslechli jeho památný projev po příchodu do naší vlasti. Role praotce Čecha se zhostil zástupce velitele oddílu Brdy východ pro který je toto místo více než symbolické, neboť patronem oddílu je sv. Jiří. Dále přednesl projev Jiří Černohorský týkající se hodnocení situace, stavu nesvobody a potlačování vlasteneckých idejí v ČR. Celou akci online přenášela vlastenecká televize Raptor TV. Během přenosu moderátor Robert Žák vyzýval přítomné k vyjádření svých názorů pro TV. Zaznělo mnoho názorů a i varování před blížící se válkou na celé Ukrajině.