V Moravskoslezském kraji vznikly od nového roku 2 skupiny Zemské domobrany. Setkáváme se společně pravidelně nejméně 1x měsíčně. Vždy se domluvíme dopředu na obsahu cvičení. Od ledna jsme měli tyto akce: Topografie – školitelem byl bývalý příslušník AČR, zrychlený přesun lesem 9 km při  - 12° C, střelby z krátké i dlouhé zbraně pod dohledem profesionálních instruktorů na otevřené střelnici, 2 x nácvik zelené taktiky, dále trénink a seznámení se s CQB opět pod dohledem zkušených instruktorů.

Chystáme školení a výcvik záchrany tonoucího od vodní záchranné služby, zdravovědu - samozřejmě zase od zdravotního záchranáře, střelby, střelby atd. Vždy se snažíme zajistit pro nás ty nejlepší lidi v daném oboru a myslím, že se nám to daří. Je to vidět i na neustále přibývajících členech Zemské domobrany. Asi se rozkřiklo, že jenom nekecáme u piva, ale že něco děláme a taky, že jsme nekonfliktní lidé. Není totiž jednoduché skloubit dvě party ve věkovém rozmezí 22-60 let.

Naší prioritou v přijímání nových lidí není na prvním místě výkonnost (ta je samozřejmě důležitá), ale hlavně nekonfliktnost a smysl pro kolektiv něco obětovat. Ale jak všichni víme, to se doopravdy pozná až při prvních vážných situacích.

---

ZO

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...