Necelé dva měsíce po skončení velmi úspěšného výcvikového kempu v Žítkové uspořádala skupina Zemské domobrany Přerovští lvi další trojdenní výcvikovou akci. Tentokrát se vzhledem k příznivému počasí konala pod stany, a to u obce Roštění ve dnech 15.-17. Června 2018.

Hlavním tématem cvičení byla „První pomoc civilní a válečné medicíny", a to jak  teorie, tak zejména praktické ukázky a výcvik. Pod vedením velmi zkušeného profesionálního záchranáře Zdeňka Žižky, náčelníka Zdravotnicko-humanitární odboru republikového štábu ZD, měli možnost účastníci absolvovat 1. stupeň povinného výcviku domobrance v odbornosti První pomoc a získali tak patřičné dovednostní označení na svoji uniformu.

Doplňující činností byla také střelba do terčů ze vzduchovky a flobertky a večerní posezení u táboráku, debatní klub i s kytarou, písničkami a podpůrnými prostředky.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...