V neděli 24. června se vydali členové skupiny Zemské domobrany Nemesis Mělník a jeden bojový pes na půldenní pochodové cvičení. Ve snaze spojit příjemné protažení těla s bližším poznáním svého okolí bylo jako námět cvičení vybráno poznávání části předválečné pevnostní linii, nazývané „Liběchovská příčka“, která byla v letech 1936 - 1938 budována od Mělníka po obec Medonosy.

Prvním navštíveným cílem byl objekt lehkého opevnění (tzv. řopík- podle názvu tehdejšího Ředitelství Opevňovacích Prací) P1/221/A180, který se nalézá ve zdi zámeckého parku v Liběchov. Objekt stojí v těsné blízkosti zbořeného domku sušárny ovoce a lze jej velmi těžce najít. Další navštíveným řopíkem byl dochovaný objekt P1/25/A200Z, který se nalézá u silnice Štětí – Liběchov.

Informace o Liběchovské spojce a zdejších objektech (většina byla po německé okupaci zlikvidována nacisty) naleznete na stránkách: 

http://www.libechov.cz/opevneni/index.php?nid=8016&lid=cs&oid=1453171

Další webové stránky pro zájemce o československý fortifikační systém:

http://opevneni.cz/ - elektronická databáze těžkého opevnění

http://www.ropiky.net/ - informace o lehkém opevnění z let 1936 – 1938 (včetně databáze všech řopíků)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...