V minulých týdnech se opět aktivně rozjela jedna z hlavních činností domobrany – patrolování v ulicích měst. Velení Zemské domobrany vyšlo vstříc pozitivním ohlasům občanů i některých samospráv a doporučilo všem svým skupinám zintenzivnit tuto veřejně prospěšnou činnost.

Na doporučení reagovaly dvě české a tři moravské skupiny, které ve svých městech zahájily dosud jen nepravidelnou, zkušební, činnost při patrolách na vytipovaných problematických místech ve svých městech. Po uskutečnění několika takových patrol dojde k vyhodnocení reakcí občanů, vedení radnic a městské policie, a následně skupina stanoví další postup, zejména četnost konaných patrol.

Znovu se ukázalo, jak užitečný je nápad, který jako první do praxe zavedla skupina Polabská legie z Brandýsa nad Labem, a který dlouhodobě s úspěchem provozuje skupina Zemské domobrany v Nymburku.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...