STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Evropa si příliš zvykla na život v míru a ekonomickém blahobytu. Když odečteme sice krvavé, ale lokální válečné akce na Balkáně v 90. letech, žijeme v míru od konce druhé světové války už více než sedmdesát let. Ovšem řada lidí sdílí obavy, že následující roky již dobou klidu a pohody nebudou.

Válečný konflikt velmocí, jaderná válka, dlouhodobý plošný blackout, finančně-ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadů, přírodní katastrofa celoplošných rozměrů, ozbrojený konflikt v Evropě mezi původním a nepůvodním obyvatelstvem. To vše jsou situace, které nemůžeme v blízké nebo vzdálenější budoucnosti zcela vyloučit. 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů přežití v případě mimořádné události (nejen válečného stavu) je dostatečná příprava zásob a dalšího vybavení nouzových úkrytů. Platí zde zásada, že co si nepřipravíš předem, to již v případě bezprostředně hrozícího nebezpečí nestihneš. Je proto nyní právě ten čas zahájit intenzivní přípravy sebe i svých blízkých.

Tento týden se u nás na Mělníku udála nemilá příhoda. V noci z pondělí na úterý (11.-12.6.2018), skoro přesně o půlnoci, začali po celém městě houkat poplachové sirény. Město má poměrně nový a tlampači hodně nasycený systém, takže to vzbudilo převážnou část obyvatel našeho města. Po ukončení signálu nenásledovalo žádné hlášení – zato v dáli bylo vidět silné záblesky a slyšet silné hřmění. Výbuchy bomb nebo jen bouřka? Tentokrát to byla jen bouřka a varovný signál prý způsobila technická závada.

předseda spolku, velitel divize S.O.B
místopředseda spolku, velitel divize Z.D.
místopředseda spolku, náčelník rep. štábu