Tento týden se u nás na Mělníku udála nemilá příhoda. V noci z pondělí na úterý (11.-12.6.2018), skoro přesně o půlnoci, začali po celém městě houkat poplachové sirény. Město má poměrně nový a tlampači hodně nasycený systém, takže to vzbudilo převážnou část obyvatel našeho města. Po ukončení signálu nenásledovalo žádné hlášení – zato v dáli bylo vidět silné záblesky a slyšet silné hřmění. Výbuchy bomb nebo jen bouřka? Tentokrát to byla jen bouřka a varovný signál prý způsobila technická závada.

Bohužel se však ukázalo, že nikdo z občanů vlastně nevěděl, co se děje a co má v takovém případě dělat. V plné nahotě se ukázalo, že lidé vůbec neznají varovné signály, natož aby věděli, co mají v případě nebezpečí dělat. Reálný stav povědomí obyvatel naší země o tom, jak se chovat v případě vyhlášení lokálního nebo celostátního varování, je naprosto tristní! Zejména mladší generace, která již nezažila cviční poplachy a nácviky úkrytu a nasazování protichemických prostředků za dob panování „zlých komunistů“, kteří zajistili pro většinu obyvatelstva země plynové masky a místa úkrytu (na rozdíl od doby dnešní, kdy už naprostá většina obyvatel nebude mít v případě nebezpečí k dispozici ani protichemické a protiradiační prostředky, a protiatomové kryty byly z velké části zlikvidovány, rozkradeny nebo jen prostě chátrají) nemá o civilní ochraně naprosto žádné informace. 

Můžeme tedy docela reálně očekávat stav, kdy po vyhlášení skutečného signálu všeobecné výstrahy většina lidí z nevědomosti nebo pohodlnosti stejně nebude dělat vůbec nic, případně bude pouze nadávat, že je někdo ruší s pitomými sirénami,…!       

Jak funguje varovný systém a k čemu slouží   

V ČR je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř celé trvale osídlené oblasti země. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) „umějí mluvit", tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze „houkají" a po zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.  

Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V ČR platí pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha", který Vám sdělí, že „se něco děje" a je na vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace.

Jaké druhy signálu můžete slyšet: 

Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě. U „mluvících" sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny", v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase.  

Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte „svoji" sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál „Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. U „mluvících" sirén a některých obecních rozhlasů je doplněn informací „Zkouška sirén". Zkouška sirén není tedy varovným signálem!  

Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál „Požární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve vašem bezprostředním okolí a pokud vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.

Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete poslechnout zde: www.firebrno.cz/jak-zni-sirena

---

APT s využitím: http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/kdyz-zazni-sireny

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...