Vytisknout

Jedním z nejdůležitějších předpokladů přežití v případě mimořádné události (nejen válečného stavu) je dostatečná příprava zásob a dalšího vybavení nouzových úkrytů. Platí zde zásada, že co si nepřipravíš předem, to již v případě bezprostředně hrozícího nebezpečí nestihneš. Je proto nyní právě ten čas zahájit intenzivní přípravy sebe i svých blízkých.

Každý si do krytu / úkrytu musí vzít své evakuační zavazadlo, které musí obsahovat:

 

Je doporučeno mít potraviny na co nejdelší dobu, nejméně však na 2 měsíce. K přípravě jídel jsou zapotřebí:

 

Jaké je tedy nutné mít zásoby?

Potraviny

 

Voda

Pitná voda musí být v maximálním možném množství, nejen pro přímou konzumaci, ale i nezbytnou hygienu. Voda má nejvyšší prioritu. Naplňte předem plastové i skleněné láhve, kanystry nebo demižony vodou a uskladni do úkrytu. Snažte se mít zásobu vody alespoň na 2 až 4 týdny.

 

Každý domobranec by měl mít speciální výbavu pro radiační nebo chemickou ochranu:

 

Každý úkryt by měl mít další speciální zařízení (může zakoupit skupina):

---

APT