Tactical Combat Casualty Care

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) je systém péče o zraněného v taktickém prostředí, který se po vzoru americké armády začíná využívat i v Armádě České republiky. Od roku 1993, jenž je spojován s počátkem projektu Tactical Combat Casualty Care u Naval Special Warfare Command, byl již mnohokrát aktualizován a podle statistik se řadí mezi hlavní činitele, které pomohly snížit procento bojových úmrtí od druhé světové války z 19,1 % na 9,4 %

Tyto protokoly byly v roce 1980 přijaty ACS COT (American College of Surgeons Committee on Trauma). Hlavním cílem ATLS kurzů bylo trénovat lékaře a sestry, kteří neměli takové zkušenosti s ošetřováním těžce zraněných pacientů. Algoritmus se skládal nejprve z celkového zhodnocení stavu zraněného, diagnostiky a poté až ošetření daných poranění podle priorit ABC (airway, breathing, circulation). Pilotní kurzy byly zahájeny v Auburnu v Nebrasce už v roce 1977. Po roce 1980 již pod křídly ACS expandovaly do celých Spojených států amerických. Od této chvíle byl ATLS systém akceptován jako standard péče během první „zlaté hodiny“ ošetření raněných pacientů.

Vážení přátelé, po kolapsu civilizace, válce, přírodních katastrofách globálního charakteru bude nedostatek antibiotik a proto jak je nahradit? Antibiotika nelze bez patřičného vybavení, znalosti, laboratoří a sterilního prostředí vyrobit. V případě zničení laboratoří musíme přejít k alternativním prostředkům. Někteří namítají, že to lze. Ano jsou návody, ale jsou rizikové a pravděpodobně spíše uškodí. Proto je zde alternativa, která neublíží, ale trvá delší čas, než začnou působit. Každopádně se vrátíme zpět o sto let a budeme muset léčit jak za 1 světové války.

Alexander Fleming varoval před možností vzniku rezistence na antibiotika už v roce 1945. Ve stejném roce, ve kterém obdržel Nobelovou cenu. Sám tvůrce penicilinu věděl, že pod dávkování mikroby nezahubí, ale naopak posílí. Čísla týkající se nezničitelných superbacilů z našeho okolí jsou děsivá. Antibiotika už nestačí ani na obyčejnou virózu.

Nejdůležitější obsah lékárničky nenosíte v ní, ale ve své hlavě!

Sebelépe vybavená lékárnička je vám k ničemu, když nebudete umět věci v ní obsažené použít a nebudete umět poskytnout první pomoc. Možností, jak se v tomto směru vzdělávat, máte nepřeberné množství, od populárně naučné nebo odborné literatury přes internetové kurzy první pomoci po zážitkové kurzy první pomoci pořádané armádou nebo složkami integrovaného záchranného systému.

Zapomeňte na vybavení z běžných autolékárniček!

Spoléháte-li se na obyčejnou autolékárničku zakoupenou na benzínce nebo její součásti používáte ve svých lékárničkách, tak s tím ale velmi rychle přestaňte. Cílem většiny výrobců takových lékárniček je vydělat peníze a obsah lékárniček také podle toho vypadá. Nekvalitní obvazy, náplast, co nelepí, nůžky, co nestříhají, trojcípé šátky pro trpaslíky, nefunkční škrtidla… Dejte si tu práci a lékárničku si vybavte jednotlivě zakoupeným, kvalitním vybavením.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...