STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Navzdory tvrzením čučkakřů z Ministerstva vnitra, kteří ve svých „zaručeně přesných“ čtvrtletních Zprávách o extremismu celkem pravidelně a zcela nepravdivě informují o tom, že domobrany nevyvíjejí žádnou činnost, proběhlo během prvního zářijového víkendu další společné velitelsko-štábní cvičení domobran a branných spolků, tentokráte s názvem Babí léto 2019.

Přítomní velitelé a příslušníci štábů branných skupin a spolků měli připravený náročný výcvikový a vzdělávací program. Vedle tradičního seznámení se s rozborem aktuální politické a bezpečnostní situace ve světě a v České republice včetně prognóz dalšího možného vývoje, měli možnost seznámit se s výcvikovými metodami bratrské organizace Slovenskí branci (někteří velitelé se jako pozorovatelé i jako řadoví účastníci seznámili s praktickým bojovým výcvikem SB během jejich letního cvičení). Známý bezpečnostní expert přednesl referát na téma „Uplatnění domobrany při vytváření armády nového typu v současném prostředí ČR“, kde na příkladu současných platných zákonů a dalších právních norem ukázal možnosti spolupráce domobran se státní i veřejnou správou, včetně branných sil. V rámci praktického výcviku proběhly ukázky využití méně známých zbraňových systémů nebo možnosti zajištění dlouhodobého uchování zásob potravin prostřednictvím jednoduchých a dostupných nástrojů. Vrcholem cvičení byly přednášky a následné praktické ukázky velmi zkušených příslušníků bezpečnostních sil Izraele a výsadkových sil IDF, kteří přicestovali speciálně velitelům českých domobran předávat zkušenosti z aktivního boje v urbanizovaných regionech proti militantům, kombatantům a členům teroristických organizací.

Jimi předané zpravodajské informace jednoznačně hovoří o reálných hrozbách nejen pro Evropu jako celek, ale zejména pro Českou republiku. V jejich sdělení se hovoří o populaci islamistů na území ČR v počtu přes 55 000!!! Což potrvzuje to, že je již potkáváte téměž na každém rohu. Více jak polovinu z tohoto počtu jednoznačně označili za radikálizované! Dále nás informovali o pohybu skupiny téměř 20 skutečných prokazatelných islámských teroristů pohybujících se po území ČR. Velice rozelzeni a zejména zklamáni byli při předání informací o skryté vládní podpoře rozvoje jaderného zbraňového programu Iránu našimi specialisty na tuto problematiku v jaderných zařízeních ČR. Jak se říká peníze nesmrdí a Iránci platí značné sumy i do soukromých kapes. Usiluje snad touto spoluprací i ČR jakožto významně pokročilý stát v jaderných technologiích o bombu pro státy V4?

Ze shora uvedených důvodů je existence a výcvik organizací, jako jsou domobrany, více než důležitý, protože v případě mimořádné situace se jedná o vycvičené a dobře organizované jednotky, které mohou pomoci bezpečnostním složkám státu a orgánům veřejné správy při zvládání situací, kdy nebudou stávající síly státu již stačit.

V posledních týdnech se presstitutky předhánějí v útocích proti představitelům jak Zemské domobrany, tak Národní domobrany. Není snad jediného týdne, aby nevyšlo několik dehonestujících článků. Z toho plyne, že děláme svoji práci v přípravě části našeho národa na věci možné příští dobře, protože jinak by se nás nebáli a nechali si nás „hrát na vojáky“, jak s oblibou klasifikují naši činnost.

V posledním článku novodobých svazáckých aktivistických „novinářek“ Zuzany Černé a Jany Lipské (doporučuji pozorně shlédnout jejich fotografie u článku – podobnost se švédskou „eko-aktivistkou“, postiženou Gretou Thunberg, zřejmě není náhodná), je snaha kriminalizovat nošení původně armádních uniforem. Na závěr pak svazácké aktivistky píší: “Vojáci samotní o domobrancích nahlas neradi mluví. V zákulisí ale přiznávají, že je považují za směšné“.

Výše uvedené slečny hrající si na novinářky jsou se svým závěrem mimo. Hodně mimo. Většinu členů domobran totiž tvoří bývalí příslušníci armády (ČSLA i AČR), ale i policejních sborů. Samozřejmě, že nás někteří vojáci považují za směšné. Tak jak my některé zaměstnance armády (neboť pojem voják je pro ně příliš lichotivý) v uniformách považujeme za směšné, za parodie na skutečné vojáky. To ale neznamená, že jsme proti armádě nebo proti policii. Právě naopak! Pokud někdy dojde k nějaké neblahé události, budeme muset stát bok po boku a chránit společně tuto zemi.

Na závěr bych chtěl citovat z poslední kapitoly knihy Přežít nebo zemřít, právě na téma domobrana:

Často slyším na adresu domobranců slova despektu a opovržení – jo, to jsou ti obtloustlí staříci nebo životem nedocenění muži středního věku, kteří běhají po lesích a hrají si tam jako kluci na vojáky. Něco mezi neškodnými blázny a naivními hlupáky. Navíc proč bychom měli mít nějakou domobranu, když tu máme profesionální armádu a stále se rozrůstající neméně profesionální policejní sbor? Často tato slova slýcháme právě od těchto profesionálů.

Je tomu skutečně tak, opravdu nemáme nic lepšího na práci, než si ve svém volnu hrát na vojáky? Cvičit, vylepšovat si vybavení, získávat další zkušenosti, organizovat se, zocelovat a stmelovat?

Všem těmto na nás s despektem hledícím lidem bych chtěl říci:

Skutečně si myslíte, že členové domobrany - bývalí vojáci ČSLA a Armády České republiky, účastníci bojových misí v Afghánistánu, Iráku nebo na Balkáně s válečnými zkušenostmi, mají potřebu hrát si jako kluci na vojáky?

Skutečně si myslíte, že plukovníci v záloze, kteří v době své aktivní služby veleli jednotkám o mnoha tisících vojáků s množstvím bojové techniky, které dnešní naše armáda nemá v počtech ani jako celek, podílející se na cvičeních v rozsahu o kterém si dnešní NATO může nechat jen zdát, mají ve svém důchodovém věku potřebu hrát si jako kluci na vojáky?

Skutečně si myslíte, že tátové od rodin, vysokoškolští pedagogové, lékaři, technici, dělníci z třísměnných provozů nebo soukromí podnikatelé, nemají nic lepšího na práci, než si hrát jako kluci na vojáky?

Pokud si to stále myslíte, je mi vás upřímně líto, protože nemáte schopnost vidět dále než na špičku svého nosu. Neznáte slova jako vlast, vlastenectví, hrdost na odkaz svých předků a povinnost přenechat toto dědictví v pokud možno ještě lepším stavu pro další generace našich dětí a vnuků.

Muži, ale často i ženy, kteří se ve svém volném čase a za svoje peníze (na rozdíl od činnosti většiny bohatě dotovaných politických „ziskovek“) učí připravovat se na věci možné příští, aby dokázali ochránit a ubránit svoje rodiny a svoji zemi, opravdu nejsou kluci, hrající si na vojáky. Jsou to skuteční vojáci ve válce o budoucnost naší země!“

 

Vymývání mozků našim dětem pokračuje v přímém přenosu

 

9. 5. 2019

Zpracoval: MP

 

Do redakce nám přišel mail od studenta, který nás upozorňuje na protinárodní propagandu na školách. Je smutné, že ředitelé škol a učitelé se za mrzký peníz nechají k těmto věcem propůjčit.

Ředitelé škol a učitelé, myslíte si, že gejové a lezbičky rodí děti? Nastudovali jste si např., co je to šaría a džihád? Přemýšleli jste někdy o tom, jak budete žít na území ovládaném muslimy? Uvědomujete si důsledky své kolaborace?

Tím, že mlčíte k této vlastizrádné propagandě, podílíte se na genocidě národa a genocida je jediný NIKDY nepromlčitelný zločin. Blíží se 30 let od sametu. Minulý režim padl po 41 letech a změna režimu je pomalu za dveřmi. Na to při svém jednání nezapomínejte.

Již druhý měsíc pokračuje skupina Zemské domobrany Nemesis Mělník na organizování pravidelných kurzů boje z blízka pro členy skupin domobrany a jejich rodinné příslušníky.

Výcvik vedou místní zkušení instruktoři ve spolupráci s izraelským bezpečnostním expertem Davidem Bohbotem, odborníkem a instruktorem bojového umění Krav Maga, boje s nožem, bezpečnosti a praktické střelby.

David cvičí již od šesti let a soustavně se učí a udržuje si aktuální informace z oboru. Od roku 1996 žije trvale v Praze v České republice a již 15 let dobrovolně navštěvuje školy, učí děti sebeobraně podle Krav Maga. Před 5 lety začal též navštěvovat různé besedy, kde sdílí informace a své názory o radikálním islámu, jeho souvislosti s terorismem a vysvětluje jak posílit bezpečnost v ČR.

S domobranou ho spojují společné postoje proti masové nelegální migraci a reálnému nebezpečí z přijímání imigrantů z kulturně a nábožensky odlišného prostředí, což může vyústit až ke ztrátě celoevropské identity a charakteru a k ZÁNIKU naší země a národa.

Skupina ZD Nemesis nabízí kolegům z ostatních domobraneckých skupin poslední volná místa v pořádaných kurzech.

- apt -