STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Vymývání mozků našim dětem pokračuje v přímém přenosu

 

9. 5. 2019

Zpracoval: MP

 

Do redakce nám přišel mail od studenta, který nás upozorňuje na protinárodní propagandu na školách. Je smutné, že ředitelé škol a učitelé se za mrzký peníz nechají k těmto věcem propůjčit.

Ředitelé škol a učitelé, myslíte si, že gejové a lezbičky rodí děti? Nastudovali jste si např., co je to šaría a džihád? Přemýšleli jste někdy o tom, jak budete žít na území ovládaném muslimy? Uvědomujete si důsledky své kolaborace?

Tím, že mlčíte k této vlastizrádné propagandě, podílíte se na genocidě národa a genocida je jediný NIKDY nepromlčitelný zločin. Blíží se 30 let od sametu. Minulý režim padl po 41 letech a změna režimu je pomalu za dveřmi. Na to při svém jednání nezapomínejte.

Již druhý měsíc pokračuje skupina Zemské domobrany Nemesis Mělník na organizování pravidelných kurzů boje z blízka pro členy skupin domobrany a jejich rodinné příslušníky.

Výcvik vedou místní zkušení instruktoři ve spolupráci s izraelským bezpečnostním expertem Davidem Bohbotem, odborníkem a instruktorem bojového umění Krav Maga, boje s nožem, bezpečnosti a praktické střelby.

David cvičí již od šesti let a soustavně se učí a udržuje si aktuální informace z oboru. Od roku 1996 žije trvale v Praze v České republice a již 15 let dobrovolně navštěvuje školy, učí děti sebeobraně podle Krav Maga. Před 5 lety začal též navštěvovat různé besedy, kde sdílí informace a své názory o radikálním islámu, jeho souvislosti s terorismem a vysvětluje jak posílit bezpečnost v ČR.

S domobranou ho spojují společné postoje proti masové nelegální migraci a reálnému nebezpečí z přijímání imigrantů z kulturně a nábožensky odlišného prostředí, což může vyústit až ke ztrátě celoevropské identity a charakteru a k ZÁNIKU naší země a národa.

Skupina ZD Nemesis nabízí kolegům z ostatních domobraneckých skupin poslední volná místa v pořádaných kurzech.

- apt -

(MPNZ - Malé Politicky Nekorektní Zamyšlení)

„Narazíš na lidi, kteří ti řeknou, že správná je jenom jedna cesta, tato, které věří právě oni, a budou tě přesvědčovat, že bys měl nebo měla mít stejný názor, jako mají oni. Ale každý se musí rozhodnout sám za sebe“. Tato slova byla spisovatelem Davidem Michiem (v knize „Dalajlámova kočka“) vložena do úst Jeho Svatosti Dalajlámovi. Tedy někomu, kdo je mezi sluníčkáři a „lidmi lepšího charakteru“ (mezi které však ani při nejlepší vůli nelze považovat pana exministra Kalouska, tak zoufale mávajícího tibetskou vlajkou) velmi vážen a ctěn. Přesto si tato slova jen málo berou k srdci a dělají často pravý opak toho, co měl na mysli Dalajláma.

Naše společnost je hluboce morálně nemocná. Ať si hlásné trouby doby do hlav lidí vytrubují sebevíce o tom, jak se máme dobře, že nikdy nebylo lépe a ANO - budeme se mít stále lépe a radostněji, realita je někde úplně jinde. Jsme společnost nejen veskrze rozdělená (jako ostatně celý Západ), ale také postižená mnoha nemocemi, které mají bohužel stále více paralyzující rozsah.

Dne 26.2.2019 byla, na společném jednání vrcholných představitelů, uzavřena dohoda o vzájemné podpoře a spolupráci mezi spolky ZEM-DOM z.s. a Českoslovenští vojáci v záloze za mír z.s.

Předmětem dohody je všestranné poskytování vzájemné oboustranně prospěšné podpory a spolupráce, realizované na principech rovnoprávnosti, partnerství a vzájemné výhodnosti, především v oblastech:

* civilní ochrana a obrana

* bezpečnost a branná příprava

* propagace míru

předseda spolku, velitel divize S.O.B
místopředseda spolku, velitel divize Z.D.
místopředseda spolku, náčelník rep. štábu