Domobranci!

 

Jako velitel ZD vydávám následující rozkaz k očekávaným událostem kolem 30. výročí 17.11.1989:

 

Jako příslušníci domobrany se za žádných okolností neúčastněte akcí nebo veřejných shromáždění. Na základě dlouhodobě vyhodnocovaných informací

bude snaha v termínu kolem 17.11.2019 diskreditovat domobrany a celé domobranecké hnutí pomocí tzv. false-flag operace proti nám. Též máme indicie

o potenciálně připravovném pokusu o nedemokratický státní převrat silami, které se snaží ukrást ideu 17.11. Nenechte se k ničemu vyprovokovat a ani

se nezapojujte do potenciálně protistranou zneužitelných aktivit. Pokud se někdo takových akcí zúčastní, bude jednat pouze sám za sebe a vpříadě,

že by tím poškodil dobré jméno ZD nebo domobraneckého hnutí, bude nekopromisně z organizace vyloučen.

 

17.11. je zejména oslavou Mezinárodního dne studenstva na památku našich povražděných studentů německými fašisty v roce 1939. Co se nepřipomíná,

že většina obětí byla z řad členů mládežnické organizace Národní demokracie.

Nenechte si ukrást 17. listopad novodobými bolševiky, dnešními neomaxisty a  havlofašouny, kteří masírují občany pohádkami o spontánnosti 17.11.1989. 

Stejně jako v srpnu 1968, tak i v roce 1989 a i nyní v roce 2019 se jedná barevnou revoluci organizovanou nepřáteli naší země a jejího lidu.

 

Ivo Gec

Velitel ZD

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...