Jen málo z nás si uvědomuje a připouští, že letošní rok bude rokem závažných změn, které budou mít dopady na každého obyvatele naší země. Které nenávratně změní naše životy, náš dosavadní životní styl a naše plány do budoucna.

V červnu letošního roku bude na schůzce nejvyšších představitelů zemí Evropské unie projednána a podepsána reforma evropských azylových pravidel, zvaná Dublin IV. Tato smlouva zásadním způsobem mění dosavadní systém přijímání imigrantů.

Po schválení smlouvy Dublin IV:

- omezí se zodpovědnost států tvořících vnější hranice EU za přijaté imigranty a bude přenesena na ostatní země EU, tedy včetně České republiky;

- bude zřízen trvalý alokační mechanismus, který bude permanentně rozdělovat imigranty do všech členských zemí EU, tedy včetně České republiky. A to samozřejmě bez ohledu na názor vlády, parlamentu nebo občanů naší země;

- dojde k rozložení narůstajícího počtů imigrantů mezi všechny členské země EU. Ovšem s jednou podstatnou výjimkou - imigranti budou přednostně přerozdělování do zemí Visegrádské čtyřky, které zatím přijaly nejméně migrantů. Jednou z přednostních destinací pro imigranty se tak stane Česká republika;

- dojde ke změně evropského azylového práva. Imigranti budou zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země a do Evropy budou bezpečně přepraveni prostřednictvím neziskovek nikoliv jako nelegální imigranti, ale jako osoby, kterým již bylo uděleno azylové právo.

Co to tedy pro nás znamená? Nic více a nic méně, než že každá členská země EU (a tedy i Česká republika) bude muset přijímat trvale imigranty, které jim bude přidělovat nově zřizovaná evropská agentura pro azyl. Anebo platit nehorázné pokuty – za každého odmítnutého imigranta bude sankce činit 250.000 EUR, tedy zhruba 6.250.000 Kč! Stačí si tedy spočítat, kolik bude tato částka činit, pokud odmítneme 100 nebo 1000 imigrantů.

Marně se však můžeme utěšovat, že žádný imigrant, který nám bude bruselskou agenturou přidělen, stejně u nás nezůstane, ale půjde do Německa nebo Švédska za vyššími sociálními dávkami. Protože i na tyto případy šílenci z Evropské komise dostatečně mysleli. A vymysleli, že v rámci Evropské unie dojde ke sjednocení sociálních dávek s cílem zabránit dalšímu přesunu imigrantů ze země, do níž byli přiděleni. Jednoduše řečeno – imigrant u nás dostane stejné sociální dávky jako v sousedním Německu (a co na tom, že tyto dávky daleko převyšují průměrné důchody našich občanů, kterým stát na důchod celý život z jejich platu peníze strhával), což při našich nižších životních nákladech bude znamenat, že již nebude mít důvod odcházet od nás do jiných evropských zemí!   

Ale to není všechno, co na nás neslavná Evropská unie připravuje. Na podzim letošního roku má být na půdě OSN projednána a následně odepsána smlouva s názvem Globální kompakt k migraci. Tato smlouva nebude projednávána a schvalována jednotlivými vládami členských zemí EU, ale bude podepsána nikým nevolenou Evropskou komisí, která si uzurpovala právo podepsat tuto smlouvu za všechny členské země EU - a to i v případě jejich nesouhlasu. 

Podle této smlouvy má vzniknout občanům třetích zemí právo na migraci, a to i z ekonomických nebo třeba i klimatických důvodů. Státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, se tímto krokem vzdávají kontroly nad ochranou svých státních hranic. Organizování migrace přejde na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a opět na tzv. neziskovky. Podpisem této smlouvy Evropskou komisí se tato smlouva stane závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem. 

Už tedy chápete, že časy, kdy jsme sledovali řádění band nelegálních imigrantů v Itálii, Švédsku, Francii nebo Německu pouze v televizi nebo na internetu, letošním rokem končí? Že se obrovská vlna kriminality, zakládání tzv. no-gon zón, kde již neplatí právo hostitelské země a odkud se původní obyvatelé hromadně stěhují na venkov nebo do jiných bezpečnějších zemí, téměř jistě přelije i do našich měst, do Prahy, Brna, Plzně a dalších míst? Že se to naráz začne bytostně dotýkat každého z nás? Že se i my budeme bát pouštět naše ženy a děti do ulic našich měst?

Jistě řada z vás namítne, že maluji čerta na zeď. Že se to u nás jistě nemůže stát, protože jsme slovy nejmenovaných politiků „bezpečná země“. Ano, ještě jsme. Ale jak dlouho ještě budeme, pokud nás čeká a nemine to, co pro nás neslavná Evropská komise připravila? Kolik máme ještě času žít svůj dosavadní poklidný život? Měsíc, půlrok, dva roky?

A ještě jeden bonmot na závěr. Nedávno jsem četl knihu z časů druhé světové války. A tam se Němci žijící v Berlíně utěšovali – je to v pohodě, fronta je daleko, někde u Stalingradu. Za nějaký čas se utěšovali – je to dobré, fronta je stále hodně daleko, někde v Bělorusku. Uběhlo pár měsíců a stále zněly pohodová slova – je to dobrý, fronta je v Polsku. A za pár měsíců - nám se nic nemůže stát, fronta je někde na Odře. A když jim na hlavu spadnul dělostřelecký granát, vystřelený z děl Rudé armády před Berlínem, bylo již na změnu poněkud pozdě…

- apt -

s využitím: http://www.novarepublika.cz/2018/02/otevreny-dopis-adresovany-panu.html

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...