Manželky, družky nebo přítelkyně mužů, kteří neponechávají nic náhodě a snaží se aktivně připravit na věci možné příští, to určitě nemají lehké. Muži-bojovníci se snaží pořídit si legální cestou co jevíce zbraní, munice a dalších zásob pro dlouhodobé přežití, jejich protějšky by raději vylily jiné druhy investic – lepší pračka, nové lednice nebo třeba dražší zahraniční dovolená. Rozhodli jsme se tedy dát možnost jednomu z nás, aby se s námi podělil o své zkušenosti z tohoto „střetu dvou světů“. A budeme rádi, když se i vy s námi podělíte o své zkušenosti – třeba jen proto, abychom věděli, že ve svých starostech nejsme sami!

Nikdy jsem nenapsal víc než milostný dopis, ale pokusím se o malé nahlédnutí do života rodiny, kdy muž je ozbrojen a funguje jako osobní strážce své manželky a dcery, zatímco manželka si myslí, že je to vše přehnané.

Moje manželka samozřejmě nechtěla o nějaké zbrani v domácnosti ani slyšet. Postupem času si však na ni zvykla a upřímně řečeno - nyní je vlastně i ráda, když někam jdeme nebo jedeme autem, že ji mám u sebe. Ovsem sama střílet a naučit se zbraň ovládat zatím odmítá. Nechtěl jsem ji však nechat bez prostředků sebeobrany. Pořídil jsem ji proto tekutou gelovou střelu Sabre red, která má docela slušný dostřel, barví a je pod UV zjistitelná (což má ten efekt, že případný agresor po obdržení zásahu je snadno identifikovatelný). Úplně nejdůležitější však je, že je velmi účinná. Dnes manželka nosí tento prostředek obrany stále sebou a přebírá i správné návyky - kupříkladu nenosit kapuci, poslouchat pohyb kolem sebe a za sebou, odrazem v zaparkovaných autech nebo výlohách si kontrolovat, zda ji někdo nesleduje, případně kdo se pohybuje v jejím okolí, jak chodit přes rohy budov, atd. Pokud jde sama potmě z práce či do práce a má pocit, že ji někdo sleduje, už ví, jak se má chovat, jak se připravit na možný nežádoucí kontakt, atd. Je jasné, že nemohu být s manželkou a dcerkou stále a všude, ale mám dobrý pocit, že beze mne plní úlohu ochrance ona.

Podtrženo a sečteno – zpočátku nechtěla o nelegální imigraci do Evropy a naší země ani slyšet, začal jsem ji však postupně zasvěcovat do problematiky, postupně začala sama sledovat různé weby, až všechno začala brát vážně. A dnes mi sama řekla, ať si tedy koupím brokovnici, což považuji za velký pokrok! Ještě se naše dcerka postupně naučí střílet a bezpečně ovládat zbraně, a naše rodinka bude plně obranyschopná.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...