STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Důvody pro vyhlášení vyššího stupně pominuly, a proto byl

obnoven BEZPEČNOSTNÍ STUPEŇ 0 - NORMÁLNÍ STAV

STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ STAV (zelený)

Ohrožení: Nebezpečí nebylo identifikováno nebo pominulo, normální stav.

Činnosti: Probíhají běžné činnosti v občanském a pracovním životě.

Domobrana:

  • veškerá činnost domobrany funguje dle uvážení velitele skupiny
  • popis dalších činností má velitel skupiny
předseda spolku, velitel divize S.O.B
místopředseda spolku, velitel divize Z.D.
místopředseda spolku, náčelník rep. štábu