V sobotu 21. dubna 2018 se na východní Moravě, doslova jen pár kilometrů od hranic se Slovenskem, uskutečnilo první setkání zástupců Zemské domobrany ČR s velením slovenské domobranecké organizace Slovenskí Branci.

Projekt Slovenskí Branci na Slovensku úspěšně funguje více než 6 let a má tak svoje počáteční období za sebou. Velitele ZD se seznámili s velmi dobře zavedeným (a také velmi intenzivním, taktické cvičení na úrovni oddílu probíhá skoro každý týden) systémem výcviku oddílů i součinnosti v rámci nasazení všech sil SB. Například koncem měsíce dubna proběhne komplexní nasazení všech oddílů sil SB na plnění bojových stabilizačních úloh v rámci operace VENDETA 2018. Velmi zajímavé byly také podněty velitele SB Petra Švrčeka směrem k propagaci vstupu do domobrany zejména u mladých lidí. Jsme velice rád, že jsme se mohli seznámit s fungováním domobrany v bratrském Slovensku a věříme, že se od SB můžeme hodně naučit. Na oplátku můžeme domobrance ze Slovenska ujistit, že i v nás mají přátele a partnery, na které se mohou spolehnout.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...