STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

V sobotu 21. dubna 2018 se na východní Moravě, doslova jen pár kilometrů od hranic se Slovenskem, uskutečnilo první setkání zástupců Zemské domobrany ČR s velením slovenské domobranecké organizace Slovenskí Branci.

Projekt Slovenskí Branci na Slovensku úspěšně funguje více než 6 let a má tak svoje počáteční období za sebou. Velitele ZD se seznámili s velmi dobře zavedeným (a také velmi intenzivním, taktické cvičení na úrovni oddílu probíhá skoro každý týden) systémem výcviku oddílů i součinnosti v rámci nasazení všech sil SB. Například koncem měsíce dubna proběhne komplexní nasazení všech oddílů sil SB na plnění bojových stabilizačních úloh v rámci operace VENDETA 2018. Velmi zajímavé byly také podněty velitele SB Petra Švrčeka směrem k propagaci vstupu do domobrany zejména u mladých lidí. Jsme velice rád, že jsme se mohli seznámit s fungováním domobrany v bratrském Slovensku a věříme, že se od SB můžeme hodně naučit. Na oplátku můžeme domobrance ze Slovenska ujistit, že i v nás mají přátele a partnery, na které se mohou spolehnout.

předseda spolku, velitel divize S.O.B
místopředseda spolku, velitel divize Z.D.
místopředseda spolku, náčelník rep. štábu