Na sever od Prahy, doslova pár kilometrů od dálnice z Prahy na Teplice, je stará obec Panenské Břežany. Hned dva zámky se nacházejí v této historii opředené obci. Ten dolní je smutně proslavený tím, že v něm měl svoje sídlo užíval zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich s manželkou Linou a dětmi. Z bran tohoto zámku také vyjel na svoji poslední cestu, kterou mu překazili svým hrdinským činem českoslovenští vojáci - parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii.

Možná si vzpomenete na úvodní scény ve vynikajícím československém filmu Atentát z roku 1964 (novodobé filmy západní provenience na toto téma jsou již jen ubohými slátaninami hollywoodského střihu), kde je právě zámek v Panenských Břežanech ukázán.

Historický areál tzv. horního zámku se skládá z překrásného barokního zámku a zcela unikátní kaple sv. Anny, projektované slavným architektem barokní gotiky Janem Blažejem Santinim-Aichelem. Komplex se od roku 2012 nachází v majetku Oblastního muzea Praha-východ, které zde vybudovalo a teprve nedávno otevřelo Památník národního útlaku a odboje a moderní, interaktivní expozici "Zločin a trest".  Expozice v Horním zámku v Panenských Břežanech vás přenese do období II. světové války. Kromě dobových uniforem (např. uniforma plukovníka Jaroslava Nováka, před válkou velitele pevnosti Hanička) tu objevíte dobové tiskopisy a korespondenci, díky spolupráci s Pankráckým památníkem je zde vystavena také kopie pankrácké gilotiny, s níž se během období okupace popravovalo, a dveře z pankrácké věznice.

V další části se nachází třeba vagon smrti nebo samopal „Špagin“, pozůstalost po buchenwaldském vězni, kámen z appellplatzu z památníku Flossenbürg, dar památníku Flossenbürg, (jelikož Panenské Břežany byly pobočným koncentračním táborem KT Flossenbürg) či originální pamětní deska z domu na Porchester Gate, kde byl připravován atentát na říšského protektora R. Heydricha. O tomto tématu část expozice pojednává, zejména o událostech vedoucích k atentátu. Kromě historických exponátů, například zbraní uvidíte v moderním multifunkčním sále promítané dokumenty i dokument o operaci Anthropoid. Expozice je udělána bez stávajícího ideologického balastu, čili s historií seznámený návštěvník nebude zklamán.

Celá expozice je zakončena „potrestáním“ válečných zločinců. A to nejen německých (včetně expozice soudního procesu a popravy K. H. Franka), ale i českých vlastizrádců. V rámci očisty národa po konci 2. světové války byli souzeni nejen pomahači gestapa z řad bývalých parašutistů a partyzánů, ale i tzv. aktivističtí novináři. Tedy zástupci sdělovacích prostředků (dnešní mluvou masmédií nebo mainstreamu), kteří zradili svůj národ a aktivně spolupracovali s německou okupační mocí.

Po 2. světové válce se československá justice vypořádala s kolaboranty velice tvrdým způsobem. V tzv. retribučních procesech bylo mimořádnými lidovými soudy za kolaboraci s okupačními orgány odsouzeno 730 obyvatel. Soudy ovšem neměly standardní podobu. Pouze předseda pětičlenného senátu byl profesionálním soudcem, proces trval pouze tři dny, proti rozsudku nebylo možné odvolání a jeho vykonání proběhlo okamžitě po vynesení.

Návštěva Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech a zejména expozice "Zločin a trest" by se měla stát povinnou pro všechny sluníčkáře a naše dnešní „aktivistické novináře“. Aby věděli, že i náš národ umí řádně potrestat všechny, kteří jej zrazovali a zrazují.  Zatím si žijí v blahém pocitu beztrestnosti, kdy mohou urážet a napadat skutečné vlastence, kterým není lhostejný osud jejich země a národa. Ale jak nám historie říká, všeho jenom dočasu a každému se dostane po zásluze jeho odměny nebo trestu.

- apt -

https://www.do-muzea.cz/pamatnik-narodniho-utlaku-a-odboje-panenske-brezany/

http://nassmer.blogspot.com/2010/05/vyrovnani-se-s-valecnou-minulosti-do.html

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...