V sobotu 22. září proběhlo v brdských lesích (samozřejmě mimo chráněné území, neboť domobranci ctí zákony a mají rádi přírodu této země) taktické polní cvičení PODZIM 2018, kterého se zúčastnilo několik set domobranců ze skupin Zemské domobrany i spřátelených organizací, a to zejména z české části domobrany.

Účastníci výcviku měli možnost prakticky si vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů, z nichž mnozí se v nedávné minulosti účastnili zahraničních misí naší armády, celou škálu dovedností, od taktiky boje malých skupin, průzkumná činnost, osvobozování rukojmích a boj v zastavené ploše, radiospojení, první pomoc při zraněních utrpěných v boji, a další neméně důležité činnosti.

Díky pěknému počasí a kvalitně připravenému programu odjížděli domobranci velmi spokojeni a zase o něco více vycvičenější, lépe připraveni naplnit poslání domobrance.

Proběhlo další školení velitelů a štábů

Součástí taktického cvičení PODZIM 2018 bylo také pokračování výcviku, zaměřeného na velitele a jejich štáby, od stupně velitel skupiny výše. Tři desítky velitelů skupin, okresů a krajů mělo možnost zdokonalit svoje velitelsko-štábní umění prostřednictvím řady přednášek a praktických cvičení v poli, které vedli zkušení důstojníci v záloze s mnohaletými zkušenostmi z velení a štábní činnosti.

Po skončení výcvikové části programu proběhlo velitelské shromáždění, kde představitelé Zemské domobrany přítomné velitele a členy štábů informovali o nedávné kampani, zaměřené proti činnosti domobrany. Účastníci velitelského shromáždění na závěr s potěšením přivítali činnost investigativních novinářů, zejména z Mladé fronty Dnes, díky nimž byla odvedena velmi dobrá práce na poli propagace Zemské domobrany a myšlenky domobranectví obecně. Ohlasy čtenářů v rámci diskusí pod články jasně ukázaly, že většina čtenářů činnost domobrany podporuje. Což se ostatně ukázalo na značném nárůstu zájmu o vstup do domobrany, jak to hlásí velitelé ze všech krajů.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...