STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Na velitelském shromáždění ZD v sobotu 22. Září se velitelé dohodli, že již nadále nebudou pro informování o děni v Zemské domobraně používat některé asociální sítě (slovo „sociální“ v tomto případě opravdu není na místě, ve skutečnosti činí FB a jemu podobné sítě zcela asociálně). Zejména se jedná o Facebook, jehož cenzurování a zasahování do svobody slova (byť na popud stejně asociální Evropské unie a některých totalitně se projevujících států, jako je např. Německo nebo Francie) dosáhlo takové míry, že již nemůže být demokraticky smýšlejícími lidmi, kteří jsou navíc díky osobním zkušenostem před převratem v roce 1989 na podobné jednání citliví, tolerováno.

Takže sbohem, nemilý Facebooku, již s tebou nechceme mít nic společného. Víme, že zatím je ti to jedno, ale až podobných lidí a organizací, jako jsme my, budou statisíce, miliony, nebo desítky milionů, už ti to jistě jedno nebude. A věř, že není daleko doba, kdy díky tvému jednání k tomu opravdu dojde, že na tvých stránkách se budou exhibovat pouze lidé, jimž pojmy demokracie, svoboda a volnost nic neříká a jsou jim ukradené.