Navzdory přání úředníků Ministerstva vnitra a BIS, kteří opakovaně ve svých zprávách hovoří o trvalých rozporech mezi velením Zemské a Národní domobrany, proběhlo v prvních dvou víkendech měsíce prosince společná cvičení obou domobran ZIMNÍ VÍTR. Cvičení proběhla na dvou místech, kdy zvláště cvičily moravské a zvláště české skupiny. Hlavním cílem cvičení bylo prověření součinnosti obou domobran, které již nyní koordinují svůj výcvik díky jednotné metodice, vzniklé prací vojenských odborníků ve společném štábu (do práce štábu se navíc stále více zapojují bývalí důstojníci a praporčíci z organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír).

Další novinkou, která výrazně pozitivně ovlivnila přípravu a průběh cvičení, byla skutečnost, že v rámci cvičení velení nad moravskými skupinami převzali velitelé Zemské domobrany a v rámci cvičení v Čechách tomu bylo naopak, tedy všem domobraneckým skupinám zde veleli velitelé z Národní domobrany. Tato novinka byla přítomnými vysoce hodnocena, protože v praxi prokázala připravenost vzájemné spolupráce v případě mimořádných situací.

Jak je již zvykem, po skončení taktických cvičení proběhlo společné velitelsko-štábní cvičení, kde se nadále vojensko – odborně vzdělávají velitelé obou domobran. Součástí cvičení bylo i seznámení s aktuální vojenské a politické situaci v republice, Evropě a ve světě.   

Větší část cvičení však byla věnována přednáškám instruktorů na odborná témata, např. Obrana proti dronům a nízkoletícím letadlům, Ochrana proti zbraním hromadného ničení, Ženijní příprava, Logistické zabezpečení, Obrana malých sídelních prostor, Psychologie krizových stavů (bojový stres), Hloubkový průzkum a zpravodajská činnost, Osobnost a úkoly velitele ve výcviku a boji, Koncepce přípravy domobranců na ochranu měkkých cílů, atd.

- apt -

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...