Dlouho připravované cvičení všech skupin Zemské a Národní domobrany, doplněné o účastníky z řad asociované organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír s názvem „Jarní míza 2019“ úspěšně proběhlo v měsíci březnu.

Po dobrých zkušenostech z minulých cvičení i tato proběhla ve dvou termínech a na dvou místech – moravské skupiny měly možnost setkat se v bývalé vojenské základně na východě Moravy, obdobný výcvik následně o dva týdny později provedli domobranci z českých skupin na rozhraní Šumavy a Českého lesa nedaleko od bavorských hranic. Už tato skutečnost předurčovala téma české části cvičení – tedy ostraha státní hranice, kde vzorem domobranců je skvělá historie jednotek Stráže obrany státu (SOS) z konce 30. let, kdy stejně jako nyní hrozilo naší zemi smrtelné nebezpečí ze směru d Německa. Tématem výcviku moravských skupin byla příprava na předvídatelné mimořádné situace, včetně nácviku boje proti gerilovým skupinám a součinnost s jednotkami armády a policie.

Nedílnou součástí taktických cvičení jsou vždy též velitelsko-štábní cvičení, kde jsou velitelé a příslušníci štábů dlouhodobě cvičeni ve všech oblastech vojenského umění, zkušenými instruktory zejména z řad bývalých důstojníků armády i policie a předávají novým velitelům své znalosti a zkušenosti. Značný důraz je kladen také na odborný výcvik velitelů, kdy se učí nejen velení podřízeným jednotkám, ale také činnostem při zabezpečení přípravy a vedení akcí v mimořádných situacích. Součástí cvičení tentokrát byla tématika Ochrany proti zbraním hromadného ničení (včetně praktických ukázek), praktické ukázky využití dronů při průzkumné činnosti a obraně, využití spojovací techniky a radiokomunikace, tvorba taktických plánů obrany určených míst a oblastí, nejnovější trendy ve vývoji a využití zbraní, atd.

Několikrát v rámci výcviku padlo jméno čínského vojenského teoretika Sun-c’, autora světoznámé eseje “O umění válečném”. Pro nevzdělané sluníčkáře a sinophoby, kteří by chtěli domobranu tímto propojit s aktuálními čínskými zájmy u nás, dodáváme, že tento uznávaný vojenský teoretik žil v letech 544 – 496 před naším letopočtem, a že z jeho moudrosti čerpá po dobu dvou a půl tisíce let každý moudrý vojevůdce a je vyučován na všech slušných vojenských školách východu i západu.

Tento moudrý pán kdysi napsal:

„Vítězí ten, kdo ví, kdy může či nemůže bojovat“.

- apt -

 

 

 

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...