Již druhý měsíc pokračuje skupina Zemské domobrany Nemesis Mělník na organizování pravidelných kurzů boje z blízka pro členy skupin domobrany a jejich rodinné příslušníky.

Výcvik vedou místní zkušení instruktoři ve spolupráci s izraelským bezpečnostním expertem Davidem Bohbotem, odborníkem a instruktorem bojového umění Krav Maga, boje s nožem, bezpečnosti a praktické střelby.

David cvičí již od šesti let a soustavně se učí a udržuje si aktuální informace z oboru. Od roku 1996 žije trvale v Praze v České republice a již 15 let dobrovolně navštěvuje školy, učí děti sebeobraně podle Krav Maga. Před 5 lety začal též navštěvovat různé besedy, kde sdílí informace a své názory o radikálním islámu, jeho souvislosti s terorismem a vysvětluje jak posílit bezpečnost v ČR.

S domobranou ho spojují společné postoje proti masové nelegální migraci a reálnému nebezpečí z přijímání imigrantů z kulturně a nábožensky odlišného prostředí, což může vyústit až ke ztrátě celoevropské identity a charakteru a k ZÁNIKU naší země a národa.

Skupina ZD Nemesis nabízí kolegům z ostatních domobraneckých skupin poslední volná místa v pořádaných kurzech.

- apt -

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...