Navzdory tvrzením čučkakřů z Ministerstva vnitra, kteří ve svých „zaručeně přesných“ čtvrtletních Zprávách o extremismu celkem pravidelně a zcela nepravdivě informují o tom, že domobrany nevyvíjejí žádnou činnost, proběhlo během prvního zářijového víkendu další společné velitelsko-štábní cvičení domobran a branných spolků, tentokráte s názvem Babí léto 2019.

Přítomní velitelé a příslušníci štábů branných skupin a spolků měli připravený náročný výcvikový a vzdělávací program. Vedle tradičního seznámení se s rozborem aktuální politické a bezpečnostní situace ve světě a v České republice včetně prognóz dalšího možného vývoje, měli možnost seznámit se s výcvikovými metodami bratrské organizace Slovenskí branci (někteří velitelé se jako pozorovatelé i jako řadoví účastníci seznámili s praktickým bojovým výcvikem SB během jejich letního cvičení). Známý bezpečnostní expert přednesl referát na téma „Uplatnění domobrany při vytváření armády nového typu v současném prostředí ČR“, kde na příkladu současných platných zákonů a dalších právních norem ukázal možnosti spolupráce domobran se státní i veřejnou správou, včetně branných sil. V rámci praktického výcviku proběhly ukázky využití méně známých zbraňových systémů nebo možnosti zajištění dlouhodobého uchování zásob potravin prostřednictvím jednoduchých a dostupných nástrojů. Vrcholem cvičení byly přednášky a následné praktické ukázky velmi zkušených příslušníků bezpečnostních sil Izraele a výsadkových sil IDF, kteří přicestovali speciálně velitelům českých domobran předávat zkušenosti z aktivního boje v urbanizovaných regionech proti militantům, kombatantům a členům teroristických organizací.

Jimi předané zpravodajské informace jednoznačně hovoří o reálných hrozbách nejen pro Evropu jako celek, ale zejména pro Českou republiku. V jejich sdělení se hovoří o populaci islamistů na území ČR v počtu přes 55 000!!! Což potrvzuje to, že je již potkáváte téměž na každém rohu. Více jak polovinu z tohoto počtu jednoznačně označili za radikálizované! Dále nás informovali o pohybu skupiny téměř 20 skutečných prokazatelných islámských teroristů pohybujících se po území ČR. Velice rozelzeni a zejména zklamáni byli při předání informací o skryté vládní podpoře rozvoje jaderného zbraňového programu Iránu našimi specialisty na tuto problematiku v jaderných zařízeních ČR. Jak se říká peníze nesmrdí a Iránci platí značné sumy i do soukromých kapes. Usiluje snad touto spoluprací i ČR jakožto významně pokročilý stát v jaderných technologiích o bombu pro státy V4?

Ze shora uvedených důvodů je existence a výcvik organizací, jako jsou domobrany, více než důležitý, protože v případě mimořádné situace se jedná o vycvičené a dobře organizované jednotky, které mohou pomoci bezpečnostním složkám státu a orgánům veřejné správy při zvládání situací, kdy nebudou stávající síly státu již stačit.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...