STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Zájemcem je fyzická nebo právnická osoba, která není členem spolku ZEM-DOM z.s., ale má zájem o další informace (kontakt) ze strany spolku v oblastech působnosti divizí STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (divize S.O.B) či ZEMSKÁ DOMOBRANA (divize Z.D.).

Partnerem jsou především právnické osoby, poskytující spolku ZEM-DOM z.s., případně jeho divizím, finanční dar nebo služby na základě smluvního vztahu.

Zájemce nebo partner může podpořit činnost spolku spolku ZEM-DOM z.s., případně jeho divizí, zakoupením vybraných propagačních symbolů (nášivek, odznaků) nebo zasláním finančního daru na bankovní účet:

9428102017 / 2010 (pro divizi Z.D.)

3315032019 / 2010 (pro divizi S.O.B)

Chcete-li se stát zájemcem nebo partnerem, vyplňte následující elektronický formulář:

___________________________________________________

SOUHLAS ZÁJEMCE / PARTNERA

___________________________________________________